Is een zakelijk verblijf toegestaan op de vakantieparken van TopParken?

Nee, zakelijke/werkgerelateerde verblijven zijn niet toegestaan. Onze vakantieparken zijn een recreatieve bestemming. Alleen recreatieve verblijven zijn dan ook toegestaan. 

Mocht u een reservering hebben gemaakt voor een werkgerelateerde overnachting (van een zakelijk bezoek), dan kunnen wij de sleutel bij aankomst niet overhandigen. Mocht tijdens een verblijf blijken dat uw verblijf een andere reden heeft dan recreatief gebruik, dan behouden wij ons het recht voor u de toegang tot het park en het gehuurde huisje te ontzeggen zonder dat wij tot teruggave van de betaalde huursommen verplicht kunnen worden. Daarnaast houden wij u alsdan verantwoordelijk voor de betaling van de eventueel door of namens de gemeente opgelegde dwangsommen.

Het juiste antwoord niet gevonden?