Wat is het tarief voor gas in 2022?

Propaangas
Voor het bepalen van de propaangas prijs wordt er gekeken naar de inkoop, deze kan verschillen per keer dat de tank gevuld wordt. Het gemiddelde hiervan wordt genomen op de eindafrekening. Tot nu toe staat dit gemiddelde op € 3,92 per m³ echter kan deze nog fluctueren, zowel omhoog als omlaag. Dit is dus nog geen definitieve m³ prijs. 

Aardgas
Voor aardgas wordt vooralsnog dezelfde prijs van € 1,00 per m³ gehanteerd, zoals in het verleden ook het geval was. 

Het juiste antwoord niet gevonden?