Wat is het tarief voor water in 2022?

Op de afrekening die u ontvangt in december 2022, is het tarief voor water gelijk aan het tarief dat is gehanteerd in 2021. Dit is € 2,83 per verbruikte m³ water. De zuiveringslasten worden vanuit de gemeente bepaald en worden berekend op hetzelfde aantal eenheden als het water verbruik.

Het juiste antwoord niet gevonden?